همیشه پای «قضاوت» در میان است!

2020-06-20T10:46:21+03:30By |Tags: |

انسان ها می پندارند به تنهایی می توانند از پس هر کاری بر بیایند و یا برخی می پندارند می توانند برای همیشه تنها زندگی گنند. حقیقت این است که این امر هزگز امکان پذیر نیست و ما به صورت فطری نیاز به برقرای [...]