پکیج آموزشی

 • 54 نکته برای آمادگی شرکت در آزمون

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان

  لینک مشاهده فیلم‌های 54 نکته برای آمادگی شرکت در آزمون بعد از خرید در اختیار شما قرار داده می‌شود.

 • آدم‌های سمی

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  لینک مشاهده فیلم‌های آدم‌های سمی بعد از خرید در اختیار شما قرار داده می‌شود.

 • اهمال کاری

  ۷۵,۰۰۰ تومان

  لینک مشاهده فیلم‌های اهمال کاری بعد از خرید در اختیار شما قرار داده می‌شود.

 • ایجاد اعتماد به نفس

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایت

  •  15 ساعت فیلم آموزشی

  •  15 ساعت فایل صوتی آموزشی

  • 18 صفحه جزوه رنگی

 • تاب‌آوری

  از: ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  • چهار حلقه دی‌وی‌دی

  •  11 ساعت فیلم آموزشی

  •  11 ساعت فایل صوتی آموزشی

  • 10صفحه جزوه رنگی

 • تربیت برتر فرزند

  ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان

   دربردارندۀ سلسله آموزش های تربیت فرزندان شامل:

  ترس و اضطراب، لجبازی، تاب آوری، اعتماد به نفس و تربیت جنسی

 • تربیت جنسی کودکان

  از: ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایت

  •  30 ساعت فیلم آموزشی

  • 30 صفحه جزوه رنگی

 • عشق‌ورزی

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایتی

  • 15 ساعت فیلم آموزشی

  • 14 صفحه جزوه رنگی

 • مدیریت ارتباط

  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایت

  • 5 ساعت فیلم آموزشی

  • 4 صفحه جزوه رنگی

 • مدیریت ترس و اضطراب

  از: ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایت

  •  10 ساعت فیلم آموزشی

  • 10 صفحه جزوه رنگی

 • مدیریت تلاش های اصلاحی بی نتیجه

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  • یک فلش مموری 16 گیگابایت

  • 5 ساعت فیلم آموزشی

  • 4 صفحه جزوه رنگی

 • مدیریت لجبازی

  از: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  • نُه حلقه دی‌وی‌دی

  •  20 ساعت فیلم آموزشی

  •  20 ساعت فایل صوتی آموزشی

  • 36 صفحه جزوه رنگی